Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Zarząd Pioneer Pekao TFI S.A.

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI - PREZES ZARZĄDU


Prezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Przewodniczący Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics and Business Administration, a także studiów podyplomowych Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych (numer licencji 790).

Z branżą funduszy inwestycyjnych związany od stycznia 1995 roku. Początkowo pracował w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., w regionalnym biurze sprzedaży we Wrocławiu. Następnie, od 1996 roku kierował Departamentem Badań Marketingowych tej firmy, a od 1999 do lutego 2000 r. - Departamentem Marketingu i PR.

W okresie od lutego 2000 roku do czerwca 2001 roku pracował na stanowisku Senior Management Consultant w firmie Van Bueren, Muth und Partner Management Consulting GmbH gdzie zajmował się restrukturyzacją procesów biznesowych, doradztwem w zakresie zarządzania oraz szkoleniami kadry zarządczej.

W Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. pracuje od czerwca 2001 roku, a w firmie Pioneer Pekao Investment Management S.A. od czerwca 2002 roku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju odpowiedzialnego za rozwój oraz wdrażanie nowych produktów inwestycyjnych.

Od kwietnia 2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i rozwój produktów.

W globalnej strukturze Pioneer Investments od grudnia 2005 r. do września 2009 r. pełnił funkcję Head of CEE Product Development i odpowiadał za koordynację działań produktowych Pioneer Investments na terenie Europy Centralnej i Wschodniej.

TOMASZ ORLIK - WICEPREZES ZARZĄDU


Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Tomasz Orlik nadzoruje prace departamentu prawnego, księgowości funduszy, kadr, systemów informatycznych, administracji, rozwoju systemów, a także koordynuje współpracę z Agentem Transferowym. W zarządzie Pioneer Pekao Investment Management S.A. pracuje od 1 grudnia 2000 r.

Ukończył Szkołę Główną Handlową na Wydziale Handlu Wewnętrznego oraz studia podyplomowe w zakresie Ubezpieczeń na Życie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Zdał egzamin dla maklerów papierów wartościowych.

W 1990 roku podjął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Rynków Kapitałowych. Następnie w roku 1992 został zatrudniony w Banku Pekao S.A., w zespole specjalistów ds. funduszy powierniczych. Wspólnym przedsięwzięciem Banku Pekao S.A. i The Pioneer Group, Inc. było utworzenie i obsługa Pioneer Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego. W celu obsługi funduszu Bank Pekao S.A. i The Pioneer Group, Inc. utworzyli tzw. Agenta Transferowego w formie spółki joint venture Financial Services Sp. z o.o. Tomasz Orlik został zatrudniony w spółce w roku 1993 i przez 4 lata pracował na stanowisku Dyrektora Działu Konsultingu. W 1997 roku został Dyrektorem Departamentu ds. Funduszy Emerytalnych w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Następnie, od sierpnia 1998 roku do końca listopada 2000 roku, był Członkiem Zarządu Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., odpowiedzialnym za finanse i administrację. W latach 2002-2005 był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich.

PETER BODIS - WICEPREZES ZARZĄDUWiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management S.A.), odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami od 9 czerwca 2011 r.

Absolwent Budapest University of Economic Science oraz College of Finance and Accountancy.

Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę dla CAIB Investment Bank Hungary w Budapeszcie w departamencie zarządzania aktywami. W latach 2001-2003 pracował w austriackim Capital Invest (przejętym później przez Pioneer Investments) w Wiedniu, a w okresie 2004-2005 w biurze CAIB Investment Management Poland w Warszawie.

Od 2005 roku do 8 czerwca 2011 r. pracował w Pioneer Investments Austria (wcześniej Capital Invest) na stanowisku Portfolio Managera oraz Senior Portfolio Managera. Zarządzane przez niego fundusze: PIA Eastern Europe Stock oraz PIA Russian Stock zajmowały w swoich kategoriach czołowe miejsca w europejskich rankingach inwestycyjnych. W 2011 r. CityWire przyznało mu prestiżową ocenę ratingową AA. Zarządzał również funduszem PIA Emerging Markets Fund, innymi regionalnymi funduszami rynków wschodzących, a także portfelami instytucjonalnymi.

Posiada prestiżowy tytuł CFA i licencję maklera Giełdy Papierów Wartościowych i Giełdy Towarowej w Budapeszcie. W 1995 r. ukończył kurs z analizy papierów wartościowych w Heriot-Watt University Business School w Edynburgu. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie na Vienna University of Economic Science. Jest autorem wielu publikacji w prasie zagranicznej poświęconych tematyce rynku kapitałowego.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.