Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Kim jesteśmy?

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce i jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży.

W swoich działaniach Pioneer Pekao TFI S.A. kieruje się dewizą, by dostarczać klientom nowoczesne produkty finansowe oraz udostępniać możliwości inwestowania na największych światowych rynkach kapitałowych.

Ponadto firma - w oparciu o fundusze inwestycyjne Pioneer - od wielu lat tworzy programy oszczędnościowe, w tym także programy oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego.

W ofercie Pioneer Pekao TFI S.A. dostępna jest również usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (asset management), która polega na inwestowaniu środków klienta, w jego imieniu i na jego rachunek, w dostępne na rynku instrumenty finansowe.
Szczegółowe informacje o usłudze zarządzania są dostępne tutaj.

„Regulamin zarządzania przez Pioneer Pekao TFI S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”, dotyczący usługi świadczonej przez Pioneer Pekao TFI S.A. od 1 października 2016 r."

„Regulamin zarządzania przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. portfelem instrumentów finansowych”
(dotyczy klientów, którzy zawarli umowę zarządzania do 30.09.2016 r.)"


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Od 11 grudnia 2017 r. jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Bank Pekao S.A.

***
PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ul. Marynarska 15
Budynek NEW CITY
02-674 Warszawa

tel. 22 640 40 00
fax. 22 640 40 05

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pioneer Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

http://www.izfa.pl/

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.