Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Polityka informacyjna i Ład korporacyjny

W dniu 19.12.2014 roku została opublikowana Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Pioneer Pekao Investment Management S.A. (link do informacji)

W dniu 02.06.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pioneer Pekao Investment Management S.A. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” oraz uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej dwóch niezależnych członków.

W dniu 17.06.2015 roku została opublikowana Informacja o zmianie zakresu stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Pioneer Pekao Investment Management S.A. (link do informacji)

Jednym z wymogów wynikających z "Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" jest opublikowanie polityki informacyjnej wobec Klientów i akcjonariuszy (tekst poniżej):

Polityka informacyjna wobec akcjonariuszy Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Investment Management S.A. zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. wdrożenia Zasad, w dniu 3 marca 2016 r. Uchwałą Nr 10/2016 pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce. Rada Nadzorcza Spółki dokonując pozytywnej oceny wskazała na brak nieprawidłowości w obszarze formalnego przyjęcia Zasad przez wszystkie organy statutowe, właściwe zakomunikowanie wdrożenia Zasad klientom oraz Regulatorowi oraz brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.