Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Dlaczego warto inwestować w Fundusze Pioneer ?

Fundusze inwestycyjne to instrumenty finansowe, które lokują powierzone im pieniądze na rynku finansowym.

Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby inwestorów, Pioneer Pekao TFI S.A. proponuje wieleróżnych funduszy inwestycyjnych.Niezależnie jednak od tego,który fundusz wybierzesz, zawsze będziesz miał zagwarantowane:

  • usługi doświadczonych specjalistów

O zainwestowaniu Twoich pieniędzy będą decydowali najwyższej klasy specjaliści. Oni wiedzą, w które papiery wartościowe warto zainwestować, aby uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji.

  • dywersyfikację portfela

Twoje oszczędności będą inwestowane - w zależności od funduszu, który wybierzesz - w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe - co znacznie zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

  • efektywność inwestycji

W dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne pozwalają osiągnąć wysoką efektywność inwestycji. Widać to najlepiej na przykładzie najdłużej działającego na polskim rynku funduszu Pioneer Zrównoważony FIO, który w okresie niespełna10-letnim zyskał na wartości prawie 900%.

  • płynność

Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego możesz umorzyć w każdej chwili. Masz więc zapewniona płynność inwestycji,czyli dostęp do Twoich pieniędzy. Czas inwestowania zależy wyłącznie od Ciebie.

Decydując się na fundusze inwestycyjne warto pamiętać o systematycznym oszczędzaniu. Regularnie odkładane nawet niewielkie kwoty zapewnią Ci wprzyszłości znaczne dochody.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.